Portfolio

Koedycja, projekt okładki, layoutu opracowanie graficzne ilustracji, wprowadzenie korekt, druk, oprawa twarda

Publikacja na zlecenie, projekt layoutu, opracowanie graficzne ilustracji, łamanie, koordynacja redakcyjna, druk i dostawa

Projekt layoutu, opracowanie graficzne ilustracji, skład i łamanie, wprowadzenie korekt, druk, oprawa twarda

Publikacja na zlecenie, projekt okładki, layoutu, łamanie, koordynacja redakcyjna i korekta, druk i dostaw

Wydanie własne, projekt okładki, layoutu, łamanie, redakcja, korekta, druk, dystrybucja

Koedycja, projekt okładki, layoutu, skanowanie i opracowanie graficzne ilustracji, tłumaczenia, koordynacja redakcyjna i korekta, druk i dostawa

Wydanie własne, projekt okładki, layoutu, tłumaczenie, łamanie, redakcja i korekta, druk, dystrybucja

Projekt layoutu, skład i łamanie, wprowadzenie korekt, zamknięcie do druku

Skład według dostarczonego projekt, druk

Projekt layoutu, łamanie, opracowanie graficzne ilustracji, wprowadzenie korekt, zamknięcie do druku

Koedycja, projekt okładki, layoutu opracowanie graficzne ilustracji, wprowadzenie korekt, druk, oprawa twarda

Koedycja, projekt okładki, layoutu opracowanie graficzne ilustracji, wprowadzenie korekt, druk, oprawa twarda

Publikacja na zlecenie, projekt okładki, layoutu, łamanie, koordynacja redakcyjna i korekta, druk i dostawa

Publikacja na zlecenie, projekt okładki, layoutu, łamanie, koordynacja redakcyjna i korekta, druk i dostawa

Wydanie własne, projekt okładki, layoutu, łamanie, redakcja i korekta, druk, dystrybucja

Wydanie własne, projekt okładki, layoutu, łamanie, opracowanie graficzne ilustracji, druk, dostawa

Publikacja na zlecenie, projekt okładki, layoutu, łamanie, koordynacja redakcyjna i korekta, druk i dostawa

Publikacja na zlecenie, gazeta branżowa, projekt graficzny poszczególnych stron, korekta, publikacja elektroniczna