słowo • Książka • papier • druk

W branży wydawniczej jesteśmy obecni już blisko 25 lat. Od 1996 roku świadczymy usługi związane z edycją książek i czasopism naukowych, popularnonaukowych oraz specjalistycznych. Zajmujemy się kompleksową obsługą procesu wydawniczego – od określenia kosztów realizacji przedsięwzięcia i zaprojektowania układu graficznego, poprzez koordynację prac redakcyjnych i korektorskich, opracowanie materiału graficznego, skład książki, aż po jej druk. Długoletnie doświadczenie pozwala nam bezkolizyjnie przeprowadzić każdego autora (lub zespół autorów) przez cały proces wydawniczy.

Szczycimy się współpracą z wydawnictwami o różnym profilu. Dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, a także Wydawnictwa Juka i Rea przygotowywaliśmy podręczniki do nauki języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz słowniki, dla Wydawnictwa Naukowego PWN przewodniki turystyczne. Książki literackie, poezję i beletrystkę składamy dla wydawnictw Świat Literacki i Melanż. Wydaliśmy również serię książek na zlecenie Wydawnictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Wydawnictwa Instytutu Psychologii PAN. Długoletnia współpraca z Wydawnictwem IFiS PAN to ponad 200 publikacji z dziedziny filozofii i socjologii oraz kilka czasopism i specjalistycznych roczników. 

Jesteśmy także współwydawcami kilku pozycji Archiwum Głównego Akt Dawnych, albumu Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz serii wydawniczej Katedry Studiów Interkulturowych UW.

Od 11 lat prowadzimy pod marką Pracownia Wydawnicza własną działalność wydawniczą.

Andrzej Zabrowarny, Alina Wiszenko-Zabrowarny

Alina Wiszenko-Zabrowarny

Zajmuje się projektami graficznymi, opracowaniem typograficznym publikacji, projektami okładek i druków ulotnych oraz łamaniem książek i czasopism.

Andrzej Zabrowarny

Odpowiada za wycenę i koordynację procesu wydawniczego, nadzór drukarski, wydawnictwo oraz łamanie publikacji.