Za to, ze jesteś Ukraińcem… Wspomnienia z lat 1944-1947

Stowarzyszenie Ukraińców Więźniów Politycznych i Represjonowanych w Polsce

Wybór, opracowanie, wstęp i posłowie BOGDAN HUK

Jak Ukraińcy w Polsce pamiętają drugą wojnę światową, a zwłaszcza ostatnie ukraińskie powstanie z lat 1942–1947? Co i dlaczego pamiętają tak, a nie inaczej? Jak skonstruowana jest ich pamięć? 

To zasadnicze pytanie właśnie w Polsce, ponieważ w kwestii pamięci Ukraińców i Polaków pewne jest dziś tylko jedno: ukraiński obraz ówczesnych wydarzeń zupełnie nie przystaje do polskiego, a polski nie wchodzi z ukraińskim w relacje inne niż negacja –pisze Bogdan Huk we wstępie do książki. To tylko nieliczne pytania, na które odpowiedź może przynieść lektura tomu fascynujących ukraińskich wspomnień. Składają się nań dwadzieścia cztery pieczołowicie opracowane teksty ujęte w cztery rozdziały. Podstawowy zrąb wspomnień to relacje byłych członków podziemia ukraińskiego z terenów objętych walkami oddziałów UPA operujących w południowo-wschodniej Polsce w latach 1944 –1947 w ramach VI Okręgu Wojennego UPA-Zachód.

Książka dostępna jest w hurtowniach www.motyleksiazkowe.pl w sieci księgarń Świat Książki, w Warszawie książkę można kupić w księgarni Tarabuk, ul. Nowy Świat 72.

Spis treści

 1. Bogdan Huk, Od redaktora
 2. Bogdan Huk, Zasady edycji
 3. Przed walką
 4. Iwan Mołodij, San zmienia brzegi?
 5. Tekla Liborska, Tragedia Chełmszczyzny
 6. Anna Babiak, Zagłada Zawadki Morochowskiej 
 7. Walcząc o przeżycie
 8. Iwan Dmytryk, Kureń „Rena”
 9. Iwan Krywucki, Nadrejon „Chłodny Jar”
 10. Danyło Drewko, Bój o wieś Nienowice
 11. Mychajło Szymański, Historia jednego oddziału samoobrony
 12. Stepan Stebelski, Przez śmiech żelaza 
 13. Anna Karwańska-Bajlak, Atak na garnizon Wojska Polskiego w Birczy
 14. Wołodymyr Łewosiuk, W bojówce Służby Bezpieczeństwa
 15. Ołeksa Kostyk, „Wyzwolenie”
 16. Myron Mycio, Nieodgadniona tajemnica Chryszczaty
 17. Ołeksa Konopadzki, Nasze gniazdo
 18. Mykoła Terefenko, Zdrajca „Smichur”
 19. Iwan Krywucki, Ostatnie zadanie
 20. Mychajło Duda, Podczas wielkiego rajdu
 21. Petro Hojsan, Kurier do zadań specjalnych
 22. Koniec walki
 23. Seman Madzelan, Wygnanie z Binczarowej
 24. Kateryna Witko-Stach, Dar pamięci
 25. Iwan Sycz, Więzienie, tortury
 26. Iwan Kupycz, Za to, że jesteś Ukraińcem
 27. Stepan Dziubina, Obóz koncentracyjny w Jaworznie
 28. Rozmowy po latach
 29. Outsider? (rozmowa z Iwanem Krywuckim, ps. „Arkadij”)
 30. Strategie lat 1945–1947 na Zakerzoniu (rozmowa z Wasylem Hałasą, ps. „Orłan”,  zastępcą przywódcy OUN Zakerzońskiego Kraju)
 31. Bogdan Huk, Wspomnienia żołnierzy UPA z VI Okręgu Wojennego UPA-Zachód
 32. Indeks osób
 33. Indeks nazw geograficznych