W pogoni za wolnością

Kazimierz Wóycicki

Walorem opowieści Kazimierza Wóycickiego jest z jednej strony jej reportażowy charakter, opisanie sytuacji ,,na gorąco”, z drugiej głębokie zrozumienie specyfiki społeczeństwa białoruskiego i skomplikowanej sytuacji europejskiego kraju zarządzanego przez ,,ostatniego” dyktatora.  

Opowieść ta, napisana z sympatią, a nawet głębszym uczuciem do Białorusi, wzbogacona została fragmentami unikalnego dziennika Tomasza Sulimy, publikowanego na Facebooku.

Efekt ostateczny jest fascynujący. Ostatnie, wciąż trwające, wydarzenia w Białorusi przedstawione są w formie skondensowanej: jest to swoista ,,kronika rewolucji” w pigułce [fragment recenzji prof. Leszka Zasztowta] 

 

dr Kazimierz Wóycicki, ur. 1949 w Warszawie, historyk, politolog i bloger, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.  W latach 1974–1983 pracował w miesięczniku „Więź” jako współpracownik Tadeusza Mazowieckiego. Podczas stanu wojennego internowany (1981–1982). Jako dziennikarz pracował w BBC (1986–1987), był redaktorem naczelnym „Życia Warszawy” (1990–1994).   

Jeden z najwybitniejszych polskich publicystów piszących o naszych sąsiadach za wschodnią granicą. Obecnie kieruje Akademią Wschód przy Fundacji Domu Wschodniego. Członek polskiego PEN-Clubu. 

Spis Treści

 1. Wstęp 
 2. Rewolucja kobiet w bieli 
 3. Ajtysznicy i co łączy Honkong z Białorusią 
 4. Ostatni dyktator w Europie
 5. Trzecia białoruska niepodległość 
 6. Kłopoty z „odwieczną” Eufrozyną 
 7. Kiedy pojawiła się flaga z Pogonią?
 8. Moskwa patrzy na „młodszego brata”
 9. Rusyfikacja, sowietyzacja, modernizacja
 10. „Bratni naród” patrzy na Moskwę
 11. Białoruska gehenna i „republika partyzantów”
 12. „Królestwo Białorusi” w „ru(i)nie” i „Szwajcaria Wschodu”
 13. Mińsk i Miensk 
 14. Mickiewicz, Kościuszko, Kalinouski 
 15. Zamiast zakończenia
 16. Aneks: niezamknięta kronika Tomka Sulimy
 17. Białoruski regał z książkami z literą „ˇy”