Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Zarys konfliktów społeczno-etnicznych

Prof. Bohdan Hud

Warszawa 2018, format B5, 448 stron, oprawa miękka klejona. Cena 39,90 zł.

Czy Rzeź Wołyńska, której 75 rocznicę obchodzimy w 2018 roku, miała swoje podłoże w XIX-wiecznych relacjach ludności polskiej i ukraińskiej?  Odpowiedzi na to pytanie poszukuje w swej książce profesor Bohdan Hud z Uniwersytetu Lwowskiego, specjalista w zakresie konfliktów i stosunków ukraińsko-polskich.

Autor kieruje się hipotezą francuskiego historyka Daniela Beauvois, który wiele lat temu stwierdził, że okropna rzeź wołyńska w 1943 r. miała swe głębokie korzenie historyczne. Drugie, uzupełnione i poszerzone wydanie książki przedstawia ważniejsze aspekty konfliktu ukraińsko-polskiego na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci w różnych kontekstach: społecznym, ekonomicznym, religijnym i etnicznym.

Takie podejście pozwala na kompleksową ocenę napięć między Ukraińcami i Polakami. Nie ogranicza się bowiem do badania ostatnich kilkudziesięciu lat, lecz uwzględnia często pomijaną politykę polskich elit społecznych wobec ludności ruskiej/ukraińskiej Prawobrzeżnej Ukrainy i Galicji Wschodniej.

W poszukiwaniach głównych przyczyn polsko-ukraińskich animozji czasów najnowszych autor wychodzi poza ramy „komfortowego” z naukowego punktu widzenia okresu międzywojennego. Poszczególne rozdziały poświęca najważniejszym etapom współistnienia Ukraińców i Polaków na wspólnym terytorium w okresie zaborów, Drugiej Rzeczypospolitej, drugiej wojny światowej i po wojnie. Autor opiera swoje wnioski na bogatym materiale archiwalnym i najnowszej – naukowej i popularnonaukowej –literaturze przedmiotu.  Dzięki temu książka stanowi kompendium wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich.

Bohdan Hud – prof. dr hab., specjalista w zakresie konfliktów i relacji ukraińsko-polskich w XIX i XX wieku, a także problematyki wschodniego wymiaru integracji europejskiej. Dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie. Autor książek “Trudna droga do porozumienia” (1997), “Ukraińcy i Polacy: kto winien?” (2000), “Zagłada Arkadii” (2006), “Konflikty ukraińsko-polskie czasów najnowszych” (2011)”Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku” (2013). Współautor scenariuszy filmów dokumentalnych: ”Trudne braterstwo” (1998), “Braterstwo broni w służbie pokoju” (2000). Członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

Książka dostępna jest w hurtowniach www.motyleksiazkowe.pl w sieci księgarń Świat Książki, w Warszawie książkę można kupić w księgarni Tarabuk, ul. Nowy Świat 72.