POWIEKI BODHIDHARMY. SZTUKA HERBATY DAWNYCH CHIN I JAPONII

Przemysław Trzeciak

Rozległa panorama kultury Dalekiego Wschodu. Barwna opowieść o dziejach herbaty, od zamierzchłej przeszłości do końca XVII wieku, o związanych z nią rytuałach, zwyczajach, poezji, o traktatach pisanych m.in. przez chińskich cesarzy, o architekturze domków herbaty i ogrodach herbaty w Japonii, wreszcie o filozofii i estetyce sztuki herbaty opartych na buddyzmie chan(zen).

Jest to pierwsza, tak obszerna, źródłowa publikacja na ten temat w języku polskim. Od wydawnictw zachodnich różni się przede wszystkim szerokim omówieniem sztuki herbaty w Chinach.

Książka powinna znaleźć się w rękach każdego smakosza herbaty, zainteresowanych kulturą Dalekiego Wschodu oraz buddyzmem chan(zen).

 

Poprzez wydobycie istotnych znaczeń sztuki herbaty w kulturze Chin i Japonii, autor stara się przybliżyć czytelnikowi inny typ wrażliwości, wartość przeżywania codziennych zjawisk w zdumieniu i zachwycie. Pisze we Wstępie: „Jeżeli lubicie oglądać świeżo spadły śnieg, jeżeli porusza was piękno księżycowej nocy, jeżeli cenicie mchem zarośnięte ścieżki– ta książka jest dla was”. Lektura jej pozwoli odnaleźć w filiżance herbaty nie- oczekiwane bogactwo aromatów i treści.

 

Przemysław Trzeciak (1931), emerytowany profesor historii sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie wie- le lat wykładał dzieje sztuki nowożytnej. Autor licznych książek o  architekturze i teorii architektury (np. Historia, psychika, architektura, 1988) oraz malarstwie (np.  Hans   Memling,   1977).  Redaktor i współautor dziesięciotomowej Sztuki świata, gdzie m.in. napisał dzieje sztuki Chin i Japonii. Od połowy lat siedemdziesiątych zainteresowany buddyzmem chan/zen i jego różnymi manifestacjami w sztuce. W 2002 roku wydał Ideę i tusz, książkę o malarstwie Chin i Japonii inspirowanym buddyzmem zen. Obecna książka jest kontynuacją tego wątku zainteresowań. Mieszka w chacie, w lasach północno-wschodniej Polski.

Dostępna tylko na zamówienie poprzez stronę Wydawnictwa.